Vanzelfsprekend Maatschappelijk Betrokken

Al sinds de oprichting van Indoking in 1987 staat de mens centraal in alles wat wij doen. Voor Topking is maatschappelijk verantwoord ondernemen iets dat je in eerste instantie “gewoon doet”.
Toch wordt het steeds belangrijker dat wij onze maatschappelijke meerwaarde ook expliciet kunnen aantonen en hierover open communiceren. Daarom heeft Topking sinds 2015 een MVO-beleid.
De uitvoering hiervan doen wij samen. En om iedereen scherp te houden is er een vast team, vanuit directie én medewerkers, dat zich extra inzet. Zij versterken wat er al is en signaleren nieuwe maatschappelijke thema’s om aan te pakken.

Ons MVO-beleid heeft 3 pijlers:

  1. Onze mensen op 1!
  2. Eigentijdse productontwikkeling.
  3. Duurzaam produceren.

Onze mensen op 1

Mensen zijn het kloppend hart van ieder bedrijf. Het is daarom onze overtuiging dat alles begint bij goed werkgeverschap. Zonder oprechte aandacht voor onze mensen is er geen duurzaam succes mogelijk.

Topking biedt werk aan ca. 90 mensen uit de regio Schiedam & Rotterdam. Zo multicultureel als onze snacks, zijn ook onze mensen. Niet voor niets noemde oprichter Bert Roubos zijn bedrijf al eens een “mini-maatschappij”. Werk je eenmaal bij Topking dan blijf je vaak lang. Er werken zelfs regelmatig meerdere mensen uit één familie bij Topking. Dit is natuurlijk fantastisch, maar brengt ook verantwoordelijkheid voor continuïteit, een gezonde en een veilige werkplek. Daarnaast vinden wij dat er ruimte moet zijn voor gezelligheid en persoonlijke groei.

Om te zorgen dat wij deze belofte blijven nakomen gaan wij hierover continue het gesprek aan. Dit doen wij informeel, via de Topking Team App en via de OR. Ook voeren wij regelmatig medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Hieruit voortgekomen zijn o.a.: wekelijkse massage & fysiotherapie op de werkvloer, maandelijks inloopspreekuur met een financieel coach, salade en fruit in de bedrijfskantine, een “buddy” systeem voor het inwerken van nieuwe mensen

Ook op sociaal vlak is er bij Topking genoeg te beleven. Gedurende het jaar worden een aantal activiteiten en initiatieven ontplooid, groot en klein. Na elk dienstverband van 5 jaar ontvangen medewerkers een beloning, en worden zij, tijdens de jubilarisborrel, in het zonnetje gezet. We organiseren evenementen zoals een sinterklaasviering, kerstlunch en een nieuwjaarsborrel en zo nu dan een lekkere barbecue. Daarnaast geven we twee jaarlijks een magazine uit, de Eénhapper, waarin de medewerker centraal staat.

Natuurlijk hebben we ook toekomstplannen. In de komende jaren zullen wij extra aandacht besteden aan het verder professionaliseren van training en opleiding binnen Topking. Afhankelijk van de situatie met COVID 19 zullen wij in 2021 starten met Topwerk. Een initiatief waarmee wij onze medewerkers in staat stellen om, binnen werktijd, een maatschappelijke bijdrage te leveren via vrijwilligerswerk.

Eigentijdse productontwikkeling

Onze Vlammetjes® en KaasTengels® zijn echte klassiekers op de borrelplank. Deze en andere toppers worden gekoesterd. Toch staat onze productontwikkeling verre van stil. Onze klassiekers gaan met hun tijd mee zonder verlies van smaak. Zo hebben we in de afgelopen jaren bijvoorbeeld een zoutreductie bereikt in onze Vlammetjes van ruim 15%. 
Met regelmaat introduceren wij nieuwe snacks die inspelen op de wensen van markt en maatschappij. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Waldkorn® Tosti, de vegetarische H’appetizers®, de volledig plantaardige Vlammetjes® Veggie en onze vegetarische KaasTengels®. In 2021 zullen wij ook voor al onze tosti’s overstappen op kaas met vegetarisch stremsel.

Goede producten beginnen met goede ingrediënten. Daarom hebben we aandacht voor de herkomst van onze grondstoffen. Wij gebruiken al vele jaren heel bewust Europese kip voor onze ®Vlammetjes Kip in plaats van voordelige kip uit verre landen. In onze Tosti de Luxe zit kaas met een Weidemelk keurmerk.

Via de AKSV en de FNLI is Topking sinds 2018 medeondertekenaar van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen. Dit houdt in dat wij ons extra inspannen voor inzicht in de herkomst van onze grondstoffen, voorbij onze directe leveranciers. Binnen onze invloedsfeer willen wij ons hard maken voor het waarborgen van mensenrechten en milieuzorg in onze toeleveringsketen. 

De komende jaren zullen wij voor meer ingrediënten samen met onze leveranciers naar verantwoorde en duurzame oplossingen zoeken. Dit gaat ook op bij het ontwerp van nieuwe verpakkingen.
In 2021 gaan we bovendien al onze bestaande verpakkingen doorlichten en acties inzetten voor verdere verduurzaming.

Zo zorgen wij ervoor dat onze klanten zorgeloos kunnen blijven genieten van onze topsnacks!

Duurzaam produceren

Efficiënt omgaan met grondstoffen en energie is in alle opzichten een win-win situatie. Dit is dan ook een logisch onderdeel van ons dagelijks werk. Sinds 2015 gaan we een stapje verder en monitoren wij de CO2 footprint van de productie via de Milieubarometer. Dit geeft ons extra grip op ons verbruik en inzicht in de grootste kansen voor vermindering van onze milieu-impact. Zo zijn wij bijvoorbeeld extra scherp geworden op verbruik van koelvloeistof in onze koelvriesinstallaties. Met andere maatregelen zoals ledverlichting, isolatie en productieplanning is het ons gelukt ons elektriciteitsverbruik op basis van productievolume met 15% te reduceren tussen 2015 en 2019. Dit heeft ervoor gezorgd dat onze CO2 uitstoot op basis van productievolume met 5% is gedaald tussen 2015 en 2019.

Wilt u meer weten over het MVO beleid van Topking Fingerfood, of heeft u ideeën voor verdere verduurzaming van ons bedrijf of onze producten? 

Wij gaan graag het gesprek met u aan! info [at] topking.nl